Read post in English here.

User flows (användarflöde) är en visualisering och kartläggning av steg som en fiktiv användare tar på en hemsida eller app för att genomföra en specifik uppgift. Ett flöde visar användarens interaktioner och ger en förståelse för vad användaren behöver för att gå vidare i interaktionen. I det här inlägget finns fyra punkter på varför User flows har en viktig roll i designprocessen.

Beroende på vart i designprocessen man befinner så är olika varianter mer eller mindre lämpliga. En variant kallas för wireflows, istället för text eller illustrativa bilder använder man sig utav wireframes i flow chart. Detta betyder att viktiga komponenter finns med och eftersom flödet byggs upp förbättras även komponenterna för specifika scenarion.

Bild: Wireflow

 

Här är fyra punkter på varför User flow/Wireflows är bra att ha med i designprocessen.


1. Kommunikation

Jag har sett hur effektiva Wireflows är när det handlar om att kommunicera med kunden. Den typen av presentation är väldigt lätt att förstå för människor som inte är insatta i design. Detta underlättar diskussionen kring designen och plattformens funktion under UX processen.

 

2. Fokus på upplevelsen inte designdetaljer

Genom att jobba med User flows ligger fokuset på användarens upplevelse och behov inte på små designdetaljer på skärmarna. Flödet presenterar en helhet och ger en möjlighet att effektivisera användandet för användaren.

Flödet ger en bra överblick av entries och exits samt alla steg av användarens interaktioner, systemets agerande och dess kopplingar. Flöden visualiserar antalet decision points, där användaren måste göra ett aktivt val.

Med flöden designar man upplevelsen inte utseendet.

 

3. Dokumentation

User flow är ett perfekt sätt att dokumentera designprocessen och arbetet med användarens interaktioner. När man kommer tillbaka till ett projekt är det mycket lättare att förstå hur man tänkte i processen och varför vissa val gjordes.

 

4. Samarbete

Wireflows är ett utmärkt sätt att samarbeta i team, att kommunicera med utvecklare, projektledare eller om ytterligare designers ansluter i projektet. Kommunikation är nyckeln till en bra produkt.

Under en workshop är Wireflows också ett bra verktyg. Gruppen kan diskutera och utveckla nya flöden snabbt och visualisera nya möjligheter och lösningar.

Wireflows ökar hastigheten av iterationer och förbättrar kommunikationen inom teamet.

 

•   •   •

 

Tack för att du läste! Dela gärna om du tyckte det var värdefullt 🙂

Du kan hitta mer om mig här, på Linkedin och Medium